Omgevingswet en Milieueffectrapportage. Pilot omgevingsvisie : Katwijk 2018
Film van Jotja Bessems
Camera en Drone door Remko Dekker